โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2479 จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,200 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 56 คน โรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 62 ไร่ 2 งาน ล้อมรอบด้วยชุมชนขนาดใหญ่ กึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งมีทั้งส่วนราชการ ร้านค้า และบ้านเรือนเป็นจำนวนมากจึงเป็นศูนย์รวมของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยได้ร่วมสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้โรงงานรับซื้อน้ำยางพาราสด จึงทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนมีจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่โรงเรียนยังขาดอัตรากำลังครูผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ครูเท่าที่มีอยู่ก็ได้พัฒนาตนเองและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ทำให้ทุกฝ่ายให้การยอมรับ มีความศรัทธา มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า สามารถพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพตามต้องการได้จึงส่งบุตรหลาน มาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเปิดเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีก 1 ห้องเรียน รวมเป็นห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในปีปัจจุบันจำนวน 5 ห้องเรียน ปัจจุบัน นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    มิถุนายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
01 มิ.ย. 64
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ