วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  ที่สุดแห่งยอดนักคิด  ที่สุดแห่งคุณภาพ  ที่สุดแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

“แหล่งเรียนรู้ดี  สิ่งแวดล้อมเด่น  ชีวีอยู่เย็น  สังคมเป็นสุข”

เอกลักษณ์

“ยิ้ม  ไหว้  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

วิสัยทัศน์

"ที่สุดแห่งยอดนักคิด  ที่สุดแห่งคุณภาพ 

ที่สุดแห่งการเรียนรู้  ก้าวสู่มาตรฐานสากล"