ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประภาคเรียนที่ 2/2561
นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเป็นประธานในการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างในวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,09:39   อ่าน 288 ครั้ง