ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือเครือข่ายปะทิว 2
เมื่อวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดดอนยาง ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:49   อ่าน 69 ครั้ง