ภาพกิจกรรม
ค่ายเยาวชนวัยใสรู้เท่าทันภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต และหน่วยงานภายนอกร่วมจัดโครงการค่าย "เยาวชน วัยใส รู้เท่าทันภัยยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ให้รู้เท่าทันยาเสพติด และส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนได้รับความรู้มากมายและยังได้ฝึกกระบวนการคิด หารทำงานเป็นทีม มีความกล้าที่จะแสดงออก ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ขอขอบคุณโรงพยาบาลมาบอำมฤต สถานีตำรวจมาบอำมฤต เทศบาลมาบอำมฤต และกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปะทิว ที่ให้ความอนุเคราะห์ ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,09:10   อ่าน 415 ครั้ง