ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประภาคเรียนที่ 1/2562
...เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม  2562  นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผุู้ปกครองทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและความต้องการ พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต...
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,20:43   อ่าน 62 ครั้ง