ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู 62
...วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และตระหนักถึงคุณงามความดีของคุณครู ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย...
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,13:01   อ่าน 236 ครั้ง