ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
...เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น.โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย หน้าที่ และสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง และลงมือปฏิบัติจริงในการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนได้กำหนด...
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,13:07   อ่าน 71 ครั้ง