ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1/62
...เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ทำการทดสอบการอ่านออก เขียนได้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกาษา 2562 
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,15:10   อ่าน 74 ครั้ง