ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประภาคเรียนที่ 2/2562
..เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน  2562  นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผุู้ปกครองทราบแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและความต้องการ  ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต...
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,13:56   อ่าน 544 ครั้ง