ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารีสามัญป.4 - ป.5 ประจำปีการศึกษา 2562
...เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด...
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,17:45   อ่าน 428 ครั้ง