ภาพกิจกรรม
นิเทศการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนทีี่ 1 ปีการศึกษา 2563
...เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวเวสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะของนายอำเภอปะทิว เข้าตรวจเยี่ยม และนิเทศการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนมาบอำฤต...
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,12:26   อ่าน 116 ครั้ง