ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ 63
...วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความกตัญญู รำลึกถึงพระคุณของผู้ดป็นแม่ ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นคนดี และตั้งใจเล่าเรียน ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต...
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,14:33   อ่าน 86 ครั้ง