ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
...เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน...
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,08:23   อ่าน 30 ครั้ง