ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประภาคเรียนที่ 1/2563
...เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต คณะครูต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแนะนำครูบรรจุใหม่ให้ผุ้ปกครองได้รู้จัก ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต...
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2563,23:34   อ่าน 27 ครั้ง