ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 6
...เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564  นางไพลิน  ทิพย์กรรณ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นางสาวจาริณี  ประยูรศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 6 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรมในการเลือกประกอบอาชีพโดยสุจริต และฝึกสร้างอาชีพให้กับนักเรียน บริเวณใต้ตึกอาคารสี่ชั้น โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต...

โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2564,12:13   อ่าน 1187 ครั้ง