ภาพกิจกรรม
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565
...เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต นำโดย นางสุวรรณรัตน์  เล็กบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จัดการประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและวางมาตรการความปลอดภัยต่างๆ ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2565 และแนะนำคุณครู บุคลากรใหม่...
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2565,09:40   อ่าน 97 ครั้ง