โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2479 จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,163 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 59 คน โรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 62 ไร่ 2 งาน ล้อมรอบด้วยชุมชนขนาดใหญ่ กึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งมีทั้งส่วนราชการ ร้านค้า และบ้านเรือนเป็นจำนวนมากจึงเป็นศูนย์รวมของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยได้ร่วมสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้โรงงานรับซื้อน้ำยางพาราสด จึงทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนมีจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่โรงเรียนยังขาดอัตรากำลังครูผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ครูเท่าที่มีอยู่ก็ได้พัฒนาตนเองและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ทำให้ทุกฝ่ายให้การยอมรับ มีความศรัทธา มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า สามารถพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพตามต้องการได้จึงส่งบุตรหลาน มาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเปิดเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีก 1 ห้องเรียน รวมเป็นห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในปีปัจจุบันจำนวน 5 ห้องเรียน ปัจจุบัน นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
จุดเด่นจุดด้อยของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (1402/1) 21 ม.ค. 59
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

    ตุลาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ