โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2479 จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,200 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 60 คน โรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน 62 ไร่ 2 งาน ล้อมรอบด้วยชุมชนขนาดใหญ่ กึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งมีทั้งส่วนราชการ ร้านค้า และบ้านเรือนเป็นจำนวนมากจึงเป็นศูนย์รวมของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยได้ร่วมสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้โรงงานรับซื้อน้ำยางพาราสด จึงทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนมีจิตสำนึก รู้สึกรัก หวงแหน และดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่โรงเรียนยังขาดอัตรากำลังครูผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ แต่ครูเท่าที่มีอยู่ก็ได้พัฒนาตนเองและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ทำให้ทุกฝ่ายให้การยอมรับ มีความศรัทธา มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า สามารถพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพตามต้องการได้จึงส่งบุตรหลาน มาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเปิดเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีก 1 ห้องเรียน รวมเป็นห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในปีปัจจุบันจำนวน 5 ห้องเรียน ปัจจุบัน นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเขาแดง สพป.พัทลุง เขต1
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล

รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

    พฤศจิกายน 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ