ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565
...เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565  นางสุวรรณรัตน์  เล็กบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 พร้อมกับจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต เพื่อให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ปฏิบัติตามข้อตกลงไปในทิศทางเดียวกันในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565...
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 70 ครั้ง