ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำ MOU กับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่าย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 495 ครั้ง