ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่ ๖
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต คณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ต้อนรับคณะประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการทีุ่ 6 เพื่อรับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ซึ่งการประเมินได้ดำเนินการผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 394 ครั้ง