ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/63
...เมื่อวันทีี่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดำเนินการประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีบุคลากรสาธาราณะสุขจากโรงพยาบาลมาบอำมฤต มาให้ความรู้และแนวทางในการป้องกัน ห่างไกล COVID 19 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต...
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 167 ครั้ง