ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 (อ่าน 26) 19 พ.ค. 66
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนโค้ดดิ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 (อ่าน 27) 19 พ.ค. 66
เปิดภาคเรียน 1/2566 วันแรก (อ่าน 29) 16 พ.ค. 66
จำหน่ายชุดนักเรียนสหกรณ์โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (อ่าน 12) 31 มี.ค. 66
จัดการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 153) 17 ก.พ. 66
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ) (อ่าน 163) 17 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 175) 10 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 198) 23 ม.ค. 66
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร (อ่าน 22) 26 ธ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2565 (อ่าน 227) 12 พ.ย. 65
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 2/2565 (อ่าน 267) 27 ต.ค. 65
ภาพความสำเร็จ เปิดบ้านนักคิด ทักษะ CPN 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 57) 08 ก.ย. 65
ทดสอบความสามารถการอ่านออกเขียนได้ (อ่าน 393) 19 ก.ค. 65
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (อ่าน 389) 09 ก.ค. 65
ประชุมปฏิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม (อ่าน 346) 06 ก.ค. 65
มอบทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) (อ่าน 323) 06 ก.ค. 65
ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ Active Learning (อ่าน 267) 06 ก.ค. 65
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 258) 22 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565 (อ่าน 265) 02 มิ.ย. 65
เทศบาลตำบลบางหมากเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง (อ่าน 278) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง (อ่าน 294) 14 พ.ค. 65
การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 756) 21 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1683) 29 ม.ค. 65
เปิดเรียนแบบ On-site นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1709) 12 ม.ค. 65
นักเรียนอายุ 12 ปี เข้ารับวัควีนซีน Pfizer (อ่าน 454) 25 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม (อ่าน 429) 25 ธ.ค. 64
การพัมนาข้าราชการครุและบุคตลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 388) 25 ธ.ค. 64
เลื่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 436) 27 ต.ค. 64
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (อ่าน 38) 05 ก.ย. 64
ประกาศขยายเวลาจัดรูปแบบการเรียนการสอน Online On-hand On-demand DLTV 1/2564 (อ่าน 462) 13 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล (อ่าน 572) 12 ก.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 423) 29 มิ.ย. 64
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (อ่าน 468) 10 มิ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 436) 01 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 484) 11 พ.ค. 64
เชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 51) 03 พ.ค. 64
พ้นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 503) 21 เม.ย. 64
การเข้าใช้สถานที่ราชการ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 487) 20 เม.ย. 64
ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (อ่าน 484) 08 เม.ย. 64
โรงเรียนดาวนายร้อยมาแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 549) 06 มี.ค. 64
ร่วมถอดบทเรียน (อ่าน 523) 06 มี.ค. 64
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยามาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 533) 25 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 530) 21 ก.พ. 64
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยามาแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 579) 10 ก.พ. 64
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมาบอำมฤตเข้าฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (อ่าน 460) 01 ก.พ. 64
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (อ่าน 472) 01 ก.พ. 64
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเขาแดง สพป.พัทลุง เขต1 (อ่าน 749) 18 ก.ย. 63
งานเกษียณอายุราชการเครือข่ายปะทิว 2 (อ่าน 724) 18 ก.ย. 63
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (อ่าน 698) 18 ก.ย. 63
ประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 769) 05 ก.ค. 63