ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 26) 05 ก.ค. 63
ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร นักเรียน ชุมชนและประชาชนทุกท่าน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 63 (อ่าน 33) 24 มิ.ย. 63
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 56) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมช (อ่าน 81) 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 112) 18 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 117) 07 พ.ค. 63
ยกเลิกการมารับผลการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (อ่าน 147) 19 มี.ค. 63
การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-๑๙ (อ่าน 187) 11 มี.ค. 63
ประเมินโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี รุ่นที่6 (อ่าน 127) 25 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้ (อ่าน 360) 23 ก.พ. 63
แจ้งรายยชื่อผู้มีสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563) (อ่าน 106) 21 ก.พ. 63
แจ้งรายยชื่อผู้มีสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563) (อ่าน 112) 21 ก.พ. 63
กิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 100) 21 ก.พ. 63
จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจครู (อ่าน 78) 20 ม.ค. 63
วันครู 63 (อ่าน 61) 20 ม.ค. 63
การขยายผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) (อ่าน 201) 04 ธ.ค. 62
ประเมินสถานศึกษาสีขาวประจำปี 2562 (อ่าน 120) 27 พ.ย. 62
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) (อ่าน 124) 25 พ.ย. 62
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 (อ่าน 199) 17 ต.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 220) 02 ก.ย. 62
รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 331) 24 มิ.ย. 62
รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 (อ่าน 293) 24 มิ.ย. 62
รับมอบบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น (อ่าน 370) 21 พ.ค. 62
วางพวงมาลาถวายสักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (อ่าน 344) 19 พ.ค. 62
ประกาศสอบจัดชั้นเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 325) 13 พ.ค. 62
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (อ่าน 317) 04 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 438) 01 มี.ค. 62
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 446) 28 ก.พ. 62
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2562 (อ่าน 435) 02 ก.พ. 62
ตักบาตรปีใหม่ 2562 (อ่าน 393) 07 ม.ค. 62
โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 387) 24 ธ.ค. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่ายสถาน (อ่าน 458) 06 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (อ่าน 663) 06 ส.ค. 61
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่ ๖ (อ่าน 617) 24 ก.ค. 61
ปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลโรงเรียน (อ่าน 844) 06 มี.ค. 61
ทำ MOU กับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (อ่าน 819) 06 มี.ค. 61
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวประจำปี 2560 (อ่าน 778) 22 ก.พ. 61
ต้อนรับคณะดูงานศูนย์การเรียนรู้ขยะครบวงจร (อ่าน 688) 14 ก.พ. 61
มอบเสื้อสะท้อนแสงจราจรกับชุดสื่อการเรียน (อ่าน 718) 12 ก.พ. 61
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (อ่าน 584) 17 ม.ค. 61