ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) (อ่าน 50) 04 ธ.ค. 62
ประเมินสถานศึกษาสีขาวประจำปี 2562 (อ่าน 24) 27 พ.ย. 62
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) (อ่าน 22) 25 พ.ย. 62
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 (อ่าน 127) 17 ต.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 144) 02 ก.ย. 62
รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 232) 24 มิ.ย. 62
รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 (อ่าน 222) 24 มิ.ย. 62
รับมอบบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น (อ่าน 271) 21 พ.ค. 62
วางพวงมาลาถวายสักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (อ่าน 242) 19 พ.ค. 62
ประกาศสอบจัดชั้นเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 247) 13 พ.ค. 62
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (อ่าน 229) 04 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 363) 01 มี.ค. 62
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 354) 28 ก.พ. 62
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2562 (อ่าน 351) 02 ก.พ. 62
ตักบาตรปีใหม่ 2562 (อ่าน 328) 07 ม.ค. 62
โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 320) 24 ธ.ค. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่ายสถาน (อ่าน 388) 06 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (อ่าน 551) 06 ส.ค. 61
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่ ๖ (อ่าน 522) 24 ก.ค. 61
ปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลโรงเรียน (อ่าน 733) 06 มี.ค. 61
ทำ MOU กับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (อ่าน 729) 06 มี.ค. 61
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวประจำปี 2560 (อ่าน 678) 22 ก.พ. 61
ต้อนรับคณะดูงานศูนย์การเรียนรู้ขยะครบวงจร (อ่าน 622) 14 ก.พ. 61
มอบเสื้อสะท้อนแสงจราจรกับชุดสื่อการเรียน (อ่าน 649) 12 ก.พ. 61
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (อ่าน 517) 17 ม.ค. 61
วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 (อ่าน 560) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 508) 30 พ.ย. 60
ผอ.เสาวนีย์ ช่วยอนันต์ พบปะคณะครู และนักเรียน (อ่าน 542) 28 พ.ย. 60
รับการประเมิน นิเทศ ติดตามการอ่าน การเขียน (อ่าน 520) 16 พ.ย. 60
เชิญร่วมงาน (อ่าน 476) 15 พ.ย. 60
ร่วมพิธีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (อ่าน 502) 26 ต.ค. 60
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) (อ่าน 459) 19 ก.ย. 60
งานมุฑิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (อ่าน 649) 18 ก.ย. 60
ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ (อ่าน 461) 04 ก.ย. 60
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (อ่าน 450) 29 ส.ค. 60
นิเทศ ติดตาม โครงการสพป.อ่อนหวาน งานแนะแนว และลูกเสือ 2560 (อ่าน 491) 29 ส.ค. 60
อบรมการพัฒนาครูแบบครบวงจรในรูปแบบใหม่ 2560 (อ่าน 614) 26 ส.ค. 60
รับการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2 (อ่าน 510) 25 ส.ค. 60
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (อ่าน 505) 07 ส.ค. 60
กิจกรรมดนตรีการกุศลเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (อ่าน 457) 05 ส.ค. 60