ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่ายสถาน (อ่าน 35) 06 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (อ่าน 135) 06 ส.ค. 61
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่ ๖ (อ่าน 165) 24 ก.ค. 61
ปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลโรงเรียน (อ่าน 357) 06 มี.ค. 61
ทำ MOU กับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (อ่าน 359) 06 มี.ค. 61
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวประจำปี 2560 (อ่าน 295) 22 ก.พ. 61
ต้อนรับคณะดูงานศูนย์การเรียนรู้ขยะครบวงจร (อ่าน 318) 14 ก.พ. 61
มอบเสื้อสะท้อนแสงจราจรกับชุดสื่อการเรียน (อ่าน 310) 12 ก.พ. 61
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (อ่าน 338) 17 ม.ค. 61
วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 (อ่าน 305) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 295) 30 พ.ย. 60
ผอ.เสาวนีย์ ช่วยอนันต์ พบปะคณะครู และนักเรียน (อ่าน 338) 28 พ.ย. 60
รับการประเมิน นิเทศ ติดตามการอ่าน การเขียน (อ่าน 287) 16 พ.ย. 60
เชิญร่วมงาน (อ่าน 284) 15 พ.ย. 60
ร่วมพิธีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (อ่าน 290) 26 ต.ค. 60
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) (อ่าน 250) 19 ก.ย. 60
งานมุฑิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (อ่าน 350) 18 ก.ย. 60
ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ (อ่าน 254) 04 ก.ย. 60
ประเมินผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (อ่าน 245) 29 ส.ค. 60
นิเทศ ติดตาม โครงการสพป.อ่อนหวาน งานแนะแนว และลูกเสือ 2560 (อ่าน 262) 29 ส.ค. 60
อบรมการพัฒนาครูแบบครบวงจรในรูปแบบใหม่ 2560 (อ่าน 394) 26 ส.ค. 60
รับการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2 (อ่าน 323) 25 ส.ค. 60
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านหินแด้น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 (อ่าน 280) 07 ส.ค. 60
กิจกรรมดนตรีการกุศลเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (อ่าน 273) 05 ส.ค. 60
การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 336) 13 ก.ค. 60
เข้าวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 306) 03 ก.ค. 60
ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัน เขต 1 (อ่าน 268) 22 พ.ค. 60
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติว (อ่าน 295) 21 พ.ค. 60
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตเป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ คุณธีรพล พนาวัฒนาวรกุล (อ่าน 294) 09 พ.ค. 60
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education)ด้วยระบบทางไกล (อ่าน 310) 02 พ.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 300) 29 เม.ย. 60
ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (อ่าน 315) 27 เม.ย. 60
ต้อนรับครูอภิศักดิ์ สมบุญ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 315) 05 เม.ย. 60
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนห้วยน้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี (อ่าน 278) 27 มี.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 296) 20 มี.ค. 60
ต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี (อ่าน 350) 17 มี.ค. 60
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สอบเรียนต่อห้องเรียนพิเศษโรงเรียนยอดนิยม (อ่าน 295) 14 มี.ค. 60
ค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม ประจำจังหวัด (อ่าน 301) 02 มี.ค. 60
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (อ่าน 318) 02 มี.ค. 60
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 380) 25 ก.พ. 60