กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชรี ศรีชลธาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมรรัตน์ นุ่มปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางมณีพรรณ เจริญจิต
ครู คศ.2

นางสาวชุรี แสงจันดา
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร น้อยกำเนิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางวรุณกาญจน์ น้อยผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา แท่นนาค
ครูอัตราจ้าง