กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุพงศ์ อ้นทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ ศรีสุภากร
ครู คศ.2

นายอุเทน ไผยา
ครู คศ.1

นางนิธินันท์ ศรีสุภากร
ครูอัตราจ้าง