ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : บุญโชติ นุ่มปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 064-9528565
อีเมล์ : Kruchot@gmail.com
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,21:45  อ่าน 185 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียดผลงาน
เอกสารประกอบการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเอกสารที่ใช้ควบคู่กับแผนการสอนของครู จัดทำเป็น 4 เล่ม คู่กับแผนการสอนเล่ม 1-4 ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตลอดทั้งปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,21:45   อ่าน 185 ครั้ง