ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : บุญโชติ นุ่มปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 064-9528565
อีเมล์ : Kruchot@gmail.com
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,21:49  อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
รายละเอียดผลงาน
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเรียนรู้ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม 3 ตอน  มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2560,21:49   อ่าน 160 ครั้ง